Τρίτη 4 Μαΐου 2010

ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ: Ο "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ" να ονομαστεί "ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" και καλεί το ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ να αποτελέσει τμήμα του νέου "ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυτειών κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής 30/4/2010 συζήτησε εκτός των άλλων θεμάτων και την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για το χωροταξικό και την ονομασία των Νέων Δήμων σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης».
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Παναγιώτη Τζαχρήστα ο οποίος είπε τα εξής:
Μετά από την δημοσιοποίηση της πρότασης για την σύσταση των νέων Δήμων που προβλέπει το σχέδιο νόμου «Καλλικράτης», από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην οποία για τον Νομό Αιτωλ/νίας περιγράφονται επτά (7) νέοι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Φυτειών συνενώνεται με τον Δήμο Αστακού και τον Δήμο Αλυζίας για να αποτελέσουν νέο Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το όνομα «Δήμος Αστακού».
Αντίστοιχα σε ότι αφορά το υπόλοιπο της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου δημιουργείται ακόμα ένας Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση των Δήμων Μεδεώνος, Παλαίρου και Ανακτορίου με έδρα την Βόνιτσα, ο οποίος ονομάζεται «Δήμος Ξηρομέρου».
Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση υπάρχουν σημεία που θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο στην σημερινή συνεδρίαση του να εντοπίσει και να προτείνει την τροποποίηση τους και συγκεκριμένα:
1) Το όνομα των Δήμων
Γνωρίζουμε όλοι πως η επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου αφορά ενιαία γεωγραφική ενότητα πλήρως οριοθετημένη και η ονομασία της συγκεκριμένης επαρχίας έχει αναφορά τόσο στο Κεντρικό Ξηρόμερο όσο και στην Βόνιτσα ,ξεχωριστά, μιας και η φυσική οριοθέτηση των περιοχών αυτών λόγω της οροσειράς των Ακαρνανικών είναι ξεκάθαρη
. Επομένως λογικό και απαραίτητο θα ήταν προς αποκατάσταση της εννοιολογικής σημασίας του γεωγραφικού προσδιορισμού με σαφή τρόπο, ο Δήμος που σήμερα ονομάζεται στο σχέδιο νόμου «Δήμος Αστακού» να ονομαστεί «Δήμος Ξηρομέρου».
2) Σύνθεση των δύο Δήμων της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου
Ο Δήμος Μεδεώνος, όμορος με τον Δήμο Φυτειών, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γεωγραφικής ενότητας του Κεντρικού Ξηρομέρου
με ίδιες ανάγκες, ίδιες συνήθειες, ίδια κουλτούρα και ίδια δυναμική με τον Δήμο Φυτειών και ως εκ τούτου και εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη βούληση της Διοίκησης του Δήμου Μεδεώνος και των Τοπικών Συμβουλίων θα ήταν σκόπιμο να αποτελέσει Τμήμα του «Δήμου Ξηρομέρου».
Στην συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι πρωτίστως εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Φυτειών για δημιουργία τριών (3) Δήμων στο Ξηρόμερο με την δημιουργία «Δήμου Κεντρικού Ξηρομέρου», το οποίο ήταν προϊόν ομόφωνης απόφασης Λαϊκής Συνέλευσης των Δημοτών και επικύρωση της απόφασης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακολούθως συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου.
Έπειτα από τα ανωτέρω κάλεσε το Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως προτείνει σε κάθε αρμόδιο:
1) Ο Δήμος που σήμερα ονομάζεται στο σχέδιο νόμου « Δήμος Αστακού» να ονομαστεί «Δήμος Ξηρομέρου».
2) Ο Δήμος Μεδεώνος , εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη βούληση της Διοίκησης και των Τοπικών αυτού Συμβουλίων , θα ήταν σκόπιμο να αποτελέσει Τμήμα του «Δήμου Ξηρομέρου».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου