Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Οξύτατο πρόβλημα στο Περιφερειακό Ιατρείο Τ.Δ. Παπαδάτου – Δήμου Φυτειών – Καταγγελία από το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε καταγγελία προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Φυτειών με ομόφωνη απόφαση στη Συνεδρίαση της 23/6/2009, σχετικά με την εγκατάλειψη του Ιατρείου από την διορισθείσα Αγροτική Ιατρό, όχι με έγγραφη απόφαση αλλά με προφορική εντολή (!) του Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου, προκαλώντας και τον προβληματισμό του Συμβουλίου ως προς την νομιμότητα της ενέργειας. Ως εκ τούτου το Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου ενόψει και του Καλοκαιριού που ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται είναι ουσιαστικά χωρίς Ιατρό, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων του χωριού αλλά και τους Θερινούς επισκέπτες του.
Aπό το Γραφείο Τύπου
Παραθέτουμε απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση του Δ.Σ. Φυτειών την 23/6/09 σχετικά με την συζήτηση του παραπάνω θέματος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ΄αρίθ. 9 από 23-6-2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την 23-6-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αρίθμ. 3096/19-6-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/2006) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
.............................................................................................................................
ΘΕΜΑ 8ο: «Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου Τ.Δ. Παπαδάτου»
Αριθ. Απόφασης : 89/ 2009
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Σωτήριο Σταμουλάκη Πρόεδρο Τ. Δ. Παπαδάτου ο οποίος είπε τα εξής:
Στις 23-5-2009 συνεδρίασε έκτακτα το Τοπικό Συμβούλιο Παπαδάτου με μοναδικό θέμα την εγκατάλειψη του Περιφερειακού Ιατρείου. Αναφέρθηκε διεξοδικά στο ιστορικό της εγκατάλειψης του Περιφ. Ιατρείου Παπαδάτου από την διορισθείσα Ιατρό με την προφορική συναίνεση του Διοικητή του Νοσοκομείου .
Το περιφερειακό ιατρείο το επισκέπτεται περιστασιακά σε μη τακτικές ώρες και ημέρες Ιατρός από άλλο Π. Ιατρείο Τρύφου. Ακολούθως αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν προκύψει, κυρίως στο γηραιότερο πληθυσμό εφόσον δεν παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά έως καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς & τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων .
Τέλος , καλεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγείλει προς κάθε υπεύθυνο την στάση απαξίωσης και εγκατάλειψης του Π.Ι Παπαδάτου
Εν συνεχεία κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
To συμβούλιο αφού εξέτασε την πρόταση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταγγέλλει προς κάθε αρμόδιο του Ε.Σ.Υ. αλλά και προς τα ΜΜΕ , την απαξίωση και εγκατάλειψη του Π.Ι. Παπαδάτου από την διορισμένη αγροτική Ιατρό με τη συναίνεση των προϊσταμένων της καθώς και την παράνομη απόσπασή της στο Νοσοκομείο Αγρινίου .
Αφού έγινε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ακολουθούν οι υπογραφές.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Φυτειών για το 2008


Σε Απολογισμό πεπραγμένων προέβη η Δημοτική Αρχή Δήμου Φυτειών στις 28/6/2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Φυτειών.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Τζαχρήστας παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία του Οικονομικού Απολογισμού επιμένοντας στην αύξηση των εσόδων κατά το 2008 σε ποσοστό 28 % σε σχέση με το 2007, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά τα έκτακτα έσοδα (αύξηση 45%), συνέπεια της δράσης της δημοτικής αρχής ως προς την άντληση πόρων από διάφορες πηγές εσόδων. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν τα έργα ανά ενότητα (τοπική οικονομία, αντιπλημμυρικά, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, Σχολεία, Παιδικός Σταθμός, Προμήθειες, Αγορές, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Σύνταξη Προώθηση Μελετών, Προβολή Δήμου).
Κλείνοντας την παρουσίαση ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στους στόχους της Δημοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα. Ακολούθησε παρέμβαση του Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας κ. Ανδρέα Μακρυπίδη. Ακούστηκαν Παρεμβάσεις – Ερωτήσεις από Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και από τους εκπροσώπους Φορέων και Πολίτες.
Από το Γραφείο Τύπου

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
Δευτέρα 3 Αυγούστου
Λιμναία Βραδιά στην Αμβρακία
ΩΡΑ:18:00 – 21:00
Ψάρεμα – κανόε καγιάκ – βαρκάδα

Στο Ρίβιο
Έκθεση φωτογραφίας στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ριβίου

Τρίτη 4 Αυγούστου
Μουσική βραδιά
Με την ορχήστρα του Χ. Βλαχογιάννη
ΩΡΑ:21:00 μ.μ
Στις Φυτείες

Σε συνεργασία με:
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακαρνανικό Φώς»
Το Ναυτικό Όμιλο Αγρινίου
Το Δήμο Φυτειών

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

«ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΩΝ Λησμονημένοι μαχητές του 1821». Το έκτο ιστορικό βιβλίο του Νίκου Θ. Μήτση.

Οι Σύλλογοι των εν Αθήναις ΔΡΥΜΙΩΤΩΝ & ΘΥΡΙΩΤΩΝ, στα πλαίσια των πολιτιστικών – λαογραφικών, πολιτισμικών και ιστορικών τους δραστηριοτήτων, εξέδωσαν πρόσφατα (Ιούνιος 2009), το ιστορικό βιβλίο με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΩΝ Λησμονημένοι μαχητές του 1821».Πρόκειται για ένα ιστορικό πόνημα, του Νικολάου Θεοδ. Μήτση, που στηρίζεται πρώτα απ’ όλα σε ευρήματα, που έρευνα κοπιαστική, δαπανηρή, χρονοβόρα-πάνω από 25 έτη-έφερε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και κατά δεύτερον, σε ευρήματα από έρευνα πλούσιας βιβλιογραφίας σε περιοδικά, χάρτες, γκραβούρες και εφημερίδες του 19ου αιώνα, σε βιβλία Ελλήνων αλλά και ξένων συγγραφέων, καθώς και έρευνες στους φακέλους των αγωνιστών-μαχητών- στο Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιότυπων-Μητρώα των Οπλαρχηγών του 1821-στην Εθνική Βιβλιοθήκη κ.λ.π.Η παρούσα έκδοση αφορά το ιστορικό γίγνεσθαι της περιοχής του τ. Δήμου Ανακτορίων (Βόνιτσα, Ζαβέρδα, Μοναστηράκι, Θύριο, Δρυμός, Παλιάμπελα, Πλαγιά και Περατιά) σε αλλοτινούς χρόνους, όπου ξεκινάει απ’ τον 19ο μ. Χ. αιώνα και καταλήγει σχεδόν μέχρι και των ημερών μας.Είναι μια ιστορική εργασία, ένα φτωχό κι όμως ευλαβικό «μνημόσυνο», σ’ αυτούς που όταν έπεσαν στα πεδία των μαχών δεν κύλησε για χάρη τους κανένα δάκρυ… και μείνανε ατύμβευτοι, αμνημόνευτοι, αλιβάνιστοι, που τους αποσκέπασε η λησμονιά και δεν ανάβει κανένα αγιοκέρι στη μνήμη τους, το πρεπούμενο αγιοκέρι της εθνικής μνήμης.Το βιβλίο αυτό που αποτελείται από (620) εξακόσιες είκοσι σελίδες, περιέχει συν τοις άλλοις, πρωτότυπους χάρτες, πλούσιο και ανέκδοτο ιστορικό-φωτογραφικό υλικό (πάνω από 450 φωτογραφίες) προερχόμενο ως επί το πλείστον από τα διάσπαρτα και κακέκτυπα πολλές φορές χειρόγραφα που εμπεριέχονται μέσα στους φακέλους των αγωνιστών-μαχητών από τον τ. Δήμο Ανακτορίων, αλλά και από τους δυσεύρετους στην έρευνά μας στρατολογικούς καταλόγους των Οπλαρχηγών του 1821-1829.Ο Αιτωλοακαρνάνας, ο Ξηρομερίτης και ιδιαίτερα ο Βονιτσάνος με την ευρύτερη έννοια, θα έχει την ευκαιρία, να εντρυφήσει με περίσσιο ζήλο και διάθεση, στο από πάσης πλευράς, μεστό και καλαίσθητο πόνημα και να πληροφορηθεί μέσα από τις ιστορικές πηγές, αλλά και από τα αδιάσειστα ιστορικά στοιχεία, τα ακόλουθα:- Για το σχηματισμό και την εξέλιξη του τ. Δήμου Ανακτορίων (Βόνιτσα), τ. Δήμου Αλυζίας (Μοναστηράκι), τ. Δήμου Παλαίρου (Ζαβέρδα), από το 1836 έως το 1842 που δημιουργήθηκε ένας ενιαίος Δήμος, ο και ονομαζόμενος των Ανακτορίων με έδρα τη Βόνιτσα, καθώς και για τους διατελέσαντες Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Πάρεδρους, Ενόρκους, Επαρχιακούς Συμβούλους, Ορκωτικό Δικαστήριο, κ.λ.π. θεσμικούς παράγοντες εκείνης της εποχής.- Για τον πρώτο εκλογικό κατάλογο του Δήμου Ανακτορίων το 1842 καθώς και το Μητρώο αρρένων αυτού.- Για τους Δημάρχους του τ. Δήμου Ανακτορίων (1836-1865) και την προσφορά τους στο Ξηρόμερο, μέσα από πρωτότυπα έγγραφα, σφραγίδες και τις πρωτότυπες υπογραφές και τις σφραγίδες των Δημάρχων.- Για την πρώτη Δημογεροντία της Βόνιτσας με την πρωτότυπη Σφραγίδα και τις υπογραφές των Δημογερόντων επί Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1828- 1832) , καθώς και για τον πρώτο Δήμαρχο της Βόνιτσας [Ιωάννης Γαβριλάκης 1836-1840].- Για τους Ιερείς της περιοχής από το 1840 ως το 1866.- Για το αδημοσίευτο Βασιλικό διάταγμα του 1835 περί ιδρύσεως Δήμων στην Ακαρνανία υπογεγραμμένο από τον τότε βασιλιά Όθωνα.- Για τις Γενικές Συνελεύσεις των Βονιτσάνων α) το 1826 για την εκλογή των Πληρεξουσίων στην Γ’ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου και β) τη Συνέλευση του 1843 για την εκλογή των Πληρεξουσίων στην πρώτη Συνταγματική των Ελλήνων Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου 1843.- Για τα επαναστατικά γεγονότα στο Ξηρόμερο και στην Αιτωλοακαρνανία, με ιδιαίτερη αναφορά σε όλες τις διεξαχθείσες μικρές ή μεγάλες μάχες , από το 1821 έως και 1829 στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και τους νεκρούς και τραυματίες στις εν λόγω μάχες.- Για τα «καπάκια» και τον «αμφίβολο», από πολλούς, ρόλο, του στρατηγού Γεωργίου Νικολού Βαρνακιώτη που απ’ το 1823 ως το 1827 ήταν απών απ΄ τον αγώνα.- Για την οργανωτική και στρατιωτική δομή των αξιωματικών του στρατού ( Στρατηγοί, Αντιστράτηγοι, Χιλίαρχοι, Πεντακοσίαρχοι, Εκατόνταρχοι, Πενήνταρχοι κ.λ.π.) από το 1821 έως και το 1835.- Για τους 120 Ακαρνάνες αξιωματικούς του Ταξιαρχικού Σώματος του Καποδίστρια το 1830 στη Βόνιτσα και τους αξιωματικούς της Β΄ Τετραρχίας της Βασιλικής Φάλαγγας του 1836 του βασιλιά Όθωνα και ιδιαίτερα τους αξιωματικούς αυτής, καταγόμενους από τον τ. Δήμο Ανακτορίων (Βόνιτσα).- Για την κραταιά και περίτρανη μάχη στον Προφήτη Ηλία στον Αετό του Ξηρομέρου στις 9 Αυγ. 1822, καθώς και για όλους τους Ξηρομερίτες Οπλαρχηγούς και Καπεταναίους που πήραν μέρος σ’αυτή τη μάχη (π.χ. Γεώργιος Βαρνακιώτης, Θεοδ. Γρίβας, Δήμο Τσέλιος, Δημ. Παλιογιάννης, Αποστ. Κουσουρής, Στάθης Κατσαρός, Σπύρος Καρπούζης, Κώστας Καπογιωργάκης, Αντρέας Γριβογιώργος, Κωσταντής Βαλιανάκης κ.λ.π.)- Για τις ένδοξες και κραταιές μάχες της Βόνιτσας στις 28 Μαΐου 1821 και 15 Δεκ. 1828, καθώς και την απελευθέρωση της Βόνιτσας στις 15 Μαρτίου 1829 υπό την ηγεσία του Αρχιστράτηγου της Δυτ. Ελλάδος Ρίχαρντ Τσώρτς με τη συμμετοχή των επιφανών τότε αξιωματικών του στρατού όπως των: Δήμου Τσέλιου, Γαρδικιώτη Γρίβα, Γεωργίου Τσόγκα, Διαμαντή Ζέρβα και Στάθη Κατσικογιάννη.- Για την ιερά Μονή της Ρόμβου (Ρουμπιάτσα), τη δράση του Μοναστηριού καθώς και τα Ηγουμενοσυμβούλια του 1837 και του 1845.- Για τις πλούσιες σε ιστορικό υλικό βιογραφίες των εκατόν εξήντα πέντε και πλέον (165) βαθμοφόρων καπεταναίων, οπλαρχηγών και στρατιωτών από την περιοχή της Βόνιτσας, που συμμετείχαν ενεργά στα γεγονότα του 1821- 1829, βιογραφίες οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με πρωτότυπα και ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα του 1821 όπως π. χ. στρατολογικοί κατάλογοι, προαγωγές, μισθολογικές καταστάσεις, σφραγίδες κ.λ.π.- Για τις ιστορικές οικογένειες των : Γριβαίων (Θοδωράκη, Φλώρου και Γαρδικιώτη), των Κατσικογιανναίων, για τους : Γ. Τσόγκα , Γιαννάκη Σουλτάνη, για τους Κοτζαμπάσηδες της Βόνιτσας ( Χαλικιόπουλος ή Λογοθέτης , Μοναστηριώτης) και το ρόλο τους στα τεκταινόμενα της εποχής.Το βιβλίο αυτό των 620 σελίδων, που εκδίδεται από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των εν Αθήναις Δρυμιωτών και Θυριωτών και με την οικονομική αρωγή του Δήμου Ανακτορίου, είναι αποκλειστικά επίμονη, επίπονη και από πολλά χρόνια ιστορική έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), του εξ Αρχοντοχωρίου Ξηρομέρου καταγόμενου Νικολάου Θεοδ. Μήτση , ο οποίος και προς τιμήν του, εκχώρησε στους Συλλόγους τα απ΄ το νόμο (Ν.2121/93) απορρέοντα πνευματικά του δικαιώματα, της παρούσης πρώτης έκδοσης, με την ευχή και την προτροπή του, οι εισπράξεις από τις πωλήσεις του βιβλίου που θα περιέλθουν καθ’ ολοκληρίαν στα ταμεία των Συλλόγων, να βρουν την από καρδιάς ποθητή ανταπόκριση, προς ευόδωση των σκοπών και των στόχων των προαναφερθέντων Συλλόγων.Η παρουσίαση του βιβλίου που φέρει τον τίτλο:«ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΩΝ Λησμονημένοι μαχητές του 1821»θα γίνει στις 14 Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9μ.μ στην πλατεία της Βόνιτσας (παραλία), κατά την διάρκεια των ετήσια καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ανακτορίου.Το βιβλίο αυτό είναι το έκτο κατά σειρά με ιστορικό περιεχόμενο που έχει γράψει ο Νίκος Θεοδ. Μήτσης.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009

Ορκίστηκε βουλευτής ο Ανδρέας Μακρυπίδης

Χθες το απόγευμα Τρίτη 16 Ιουνίου ορκίστηκε βουλευτής ο Ξηρομερίτης Ανδρέας Μακρυπίδης, οποίος περίμενε περισσότερο από έναν μήνα να ορκιστεί, εξαιτίας της αιφνιδιαστικής και πρόωρης λήξης των εργασιών της Βουλής, την ίδια ημέρα που παραιτήθηκε από το αξίωμά του ο Χρίστος Βερελής. Μαζί ορκίστηκαν οι βουλευτές που αντικαθιστούν τους συναδέλφους τους που εξελέγησαν στην Ευρωβουλή. Πρόκειται για τον Αθ. Τσούρα (ΠΑΣΟΚ – Α΄ Αθηνών), που αντικαθιστά την Συλβάνα Ράπτη και τον Ιωάννη Βλατή (ΠΑΣΟΚ - Κοζάνη), στη θέση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Επίσης στη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Παπαγιαννάκη (Β΄ Αθήνας) που πέθανε πρόσφατα ορκίστηκε η Σ. Ανδριοπούλου ενώ εκκρεμεί η παραίτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Α. Πλεύρη που εκλέχθηκε πρόσφατα ευρωβουλευτής τον οποίο θα αντικαταστήσει ο νυν ευρωβουλευτής του κόμματος Γ. Γεωργίου.
Πηγή: http://xiromeronews.blogspot.com/

Κυριακή 14 Ιουνίου 2009

Ο Ξηρομερίτης Ανδρέας Μακρυπίδης επιστρέφει στη Βουλή και ορκίζεται βουλευτής μεθαύριο Τρίτη 16 Ιουνίου, στη πρεμιέρα του 1ου θερινού τμήματος.

Ο Ξηρομερίτης Ανδρέας Μακρυπίδης, πρώτος επιλαχών στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, διαβαίνει ξανά ως βουλευτής το κατώφλι της Βουλής καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Χρίστου Βερελή. Η ορκωμοσία του Ανδρέα Μακρυπίδη θα γίνει στη Βουλή την Τρίτη 16 Ιουνίου στη πρεμιέρα του 1ου θερινού τμήματος. Στο μεταξύ εκτός της ορκωμοσίας του Μακρυπίδη, την Τρίτη που μας έρχεται θα έχουμε στη Βουλή ορκωμοσίες και άλλων βουλευτών. Αντί της Συλβάνας Ράπτη που εξελέγη ευρωβουλευτής, πάει στη Βουλή ο πρώτος επιλαχών της Α΄ Αθηνών Θανάσης Τσούρας. Τη θέση του επίσης ευρωβουλευτή Γιώργου Παπακωνσταντίνου παίρνει στην Κοζάνη ο Γιάννης Βλατής. Τη βουλευτική έδρα του πρόωρα χαμένου Μιχάλη Παπαγιαννάκη παίρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η τριαντατριάχρονη δικηγόρος Σοφία Ανδριοπούλου, ενώ τέλος βουλευτής θα ορκιστεί και ο Γιώργος Γεωργίου του ΛΑΟΣ, που θα διαδεχτεί τον Θ. Πλεύρη που φεύγει για Βρυξέλλες.
Πηγή:http://xiromeronews.blogspot.com/

Νέος προπονητής στον Παναιτωλικό ο Σίνισα Γκόγκιτs

Με τον Σίνισα Γκόγκιτς στην τεχνική ηγεσία θα αγωνιστεί στη Β’ Εθνική ο Παναιτωλικός. Έχει εργαστεί ως προπονητής στον Ολυμπιακό, στον Απόλλωνα Λεμεσού και στον Εθνικό Αστέρα. Τη φετινή περίοδο εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Σίνισα Γκόγκιτς. Συμφωνήθηκε σήμερα η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. Ο Σίνισα Γκόγκιτς έχει εργαστεί ως προπονητής στον Ολυμπιακό, στον Απόλλωνα Λεμεσού και στον Εθνικό Αστέρα. Τη φετινή περίοδο εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου»
Πηγή:xiromeronews

ΕΓΩΤΑΥΡΙΣΜΟΣ

*Του Παναγιώτη Κουρουμπλή

Η κοινωνία του Εμείς της ειρηνικής συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της αγάπης ευρίσκεται σε πλήρη ύφεση στη ζωής μας.
Το Εμείς της υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων εκείνων που αδυνατούν λόγω της ηλικίας ή της ιδιαιτερότητας τους να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια τους, απαξιώνεται.
Το Εμείς για μια κοινωνία αξιοκρατική, που οι πρωταθλητές της ζωής τρέχουν με τις δικές τους δυνάμεις και όχι βάζοντας τρικλοποδιές στους άλλους, περιπαίζεται και λοιδορείτε.
Το Εμείς που αποτελούσε την ύψιστη ιδεολογική υπεροχή των σοσιαλιστικών αξιών χαρακτηρίστηκε και διασύρθηκε ως παλαιομοδίτικο.
Ο ατομισμός και ο κοινωνικός δαρβινισμός με το μαγευτικό αλλά και ψευδεπίγραφο επιχείρημα της δήθεν απόλυτης ελευθερίας του ανθρώπου εμφανίζεται ότι κέρδισε στα σημεία τις τελευταίες δεκαετίες.
Το υπερτροφικό εγώ έχει βυθίσει τον άνθρωπο της εποχής μας ηδονικά σε πολιτικά παραισθησιογόνα που τον φυλάκισαν στον κόσμο των ψευδαισθήσεων του. Η πρέζα της δημοσιότητας, η χυδαιότητα, η αλαζονεία και η αυτάρεσκη ηδονή του να δηλώνεις κάποιος είναι φαινόμενα που ενδημούν ακόμα και στους σοσιαλιστικούς σχηματισμούς, μετατρέποντας ακόμα και προοδευτικούς ανθρώπους σε συμπλεγματικούς εξουσιομανείς.
Τα κυκλώπεια στερεότυπα που γεννά και υπηρετεί ο νεοφιλελεύθερος ατομικισμός οφείλουμε να τα αντικαταστήσουμε με θεσμούς που υπηρετούν την κοινωνία στο σύνολο της, αναδεικνύοντας τις αναλλοίωτες πανανθρώπινες αξίες και τη συλλογική προσπάθεια για πρόοδο .
Η επικύρωση της τετραημέρου εργασίας ως ευέλικτης μορφής απασχόλησης στη Σύνοδο της Πράγας πριν από μερικές εβδομάδες δεν έτυχε της οφειλόμενης προσοχής. Πρόκειται για κρίσιμη υποχώρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, που σε συνάρτηση με την προ πολλού εγκατάλειψη του στόχου της πλήρους απασχόλησης αναδεικνύει την απόλυτη αδυναμία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης να ισορροπήσει την επιδίωξη συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Ζούμε δηλαδή σε μια πολιτική Ευρώπη που απορρίπτει εύκολα και με μεγάλη ταχύτητα αντί να ενσωματώνει τους περιθωριοποιημένους του εργασιακού γίγνεσθαι χωρίς ορατή προσπάθεια επιστροφής τους στο σύστημα.
Βιώνουμε την κοινωνία της εικόνας, του θεάματος που απομακρύνει το βλέμμα μας από την πραγματική δυστυχία και μετατρέπει την αλήθεια σε μια ψεύτικη στιγμή.
Όσοι θέλουμε να υπηρετούμε τις κοινωνικές αξίες, οφείλουμε να παρακινήσουμε τον εαυτόν μας για να μπορέσουμε να υποκινήσουμε και τους άλλους ώστε όλοι μαζί να κινητοποιήσουν την κοινωνία.
Οι σοσιαλιστές σήμερα αναζητούμε τον κοινό τόπο, την κοινή συνισταμένη για να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε δυναμική πολιτική ομάδα στην Ευρώπη, ικανή να συνεγείρει τις ψυχές όλων των κατατρεγμένων, των αποκλεισμένων, των εν δυνάμει απειλημένων από τον αποκλεισμό και την αποσταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Η αποδοχή και η σιωπηλή νομιμοποίηση των νεοφιλελεύθερων επιλογών, είναι βαρύ επιτίμιο που καλούνται να πληρώσουν σήμερα τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη λόγω της γενικής δυσπιστίας που εισέπραξαν. Στην συγκυρία αυτή που ο νεοφιλελευθερισμός βρίσκεται σε βαθιά συστημική κρίση ιδεολογική και πολιτική, χωρίς βέβαια να ισχυριστούμε ότι πεθαίνει, οι σοσιαλιστικές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη οφείλουν να αγωνιστούν και να επιβάλλουν ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό μεταξύ των δυνάμεων του κεφαλαίου και της εργασίας.
Πρέπει να απαλλαγούμε όμως από βυζαντινισμούς και συγκεκριμένα για το ποιος ορθοτομεί καλύτερα το λόγο της σοσιαλιστικής αληθείας. Διαφορετικά θα χρεωθούμε ιστορικά εκείνο το χαρακτηρισμό του απατημένου συζύγου, ο οποίος προκειμένου να εκδικηθεί τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε, αυτοευνουχίστηκε.
Εάν επαναφέρουμε το Εμείς, ως την κύρια και πραγματική ιδεολογική διαφορά μας με τον νεοφιλελευθερισμό και απαλλαγούμε από ξαναειπωμένα τροπάρια που δεν τα ακούει πλέον κανείς, τότε και μόνο τότε μπορούμε οι σοσιαλιστές να αποκτήσουμε και πάλι την πολιτική πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

Κυκλοφόρησε τo 159 φύλλο της εφημερίδας «Χρυσοβιτσάνικα νέα», που εκδίδει ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα».

Με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα μόλις κυκλοφόρησε τo 159 φύλλο της εφημερίδας «Χρυσοβιτσάνικα νέα», η πιο μακρόβια σημερινή εφημερίδα του Ξηρομέρου, που εκδίδει ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα».
Στην εφημερίδα περιλαμβάνονται νέα από το χωριό τους τη Χρυσοβίτσα, οι δραστηριότητες της ομοσπονδίας Ξηρομεριτών, το εξαιρετικό το άρθρο του Πάνου Λαζαρόπουλου: «Η σοφία του λαού και η άγνοια της εξουσίας», ζητήματα όπως ο Περιφερειακός δρόμος της Χρυσοβίτσας, η ανακαίνιση του γηπέδου, κ.α. Μπορείτε να διαβάστε την εφημερίδα «Χρυσοβιτσάνικα νέα» ηλεκτρονικά, στο site: http://takoronta.ucoz.com/ που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων του συνδέσμου, άμεσα και έγκυρα. Για οποιεσδήποτε πληροφορία, συνεργασία ή συνδρομή, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Συνδέσμου: Κώστας Γεωργούλας, Περιστάσεως 89, 18450 Νίκαια, τηλ: 6973/330607.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

Ολοσέλιδη παρουσίαση του Σπύρου Ελευθερίου, (Πρόεδρος Ν.Ε. ΛΑΟΣ Αιτωλοακαρνανίας-Υποψήφιος Ευρωβουλευτής), φιλοξενεί το περιοδικό «EΠΙΚΑΙΡΑ».

Συνέντευξη παρουσίαση του Αγροτοσυνδικαλιστή Σπύρου Ελευθερίου, φιλοξενεί το περιοδικό «EΠΙΚΑΙΡΑ» Αιτωλοακαρνανίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο Λαϊκός Ορθοδόξος Συναγερμός του οποίου ο Eλευθερίου Σπύρος είναι Πρόεδρος Ν.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής, πέτυχε υπερδιπλασιασμό του ποσοστού των ψήφων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε Πανελλήνιο επίπεδο. Η παρουσίαση του πορτρέτου του Σπύρου Ελευθερίου έχει ως εξής: Ο Σπύρος Ελευθερίου, γεννήθηκε το 1965 στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, είναι αγρότης και κτηνοτρόφος, πρόεδρος Νομαρχιακής επιτροπής ΛΑ.Ο.Σ Αιτωλοακαρνανίας και πρόεδρος του αγροτικού κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ξηρομέρου. Κατά το παρελθόν διετέλεσε Αντιπρόεδρος και διοικητικός σύμβουλος Αγροτικών Συνεταιρισμών. Είναι έγγαμος και έχει τέσσερα παιδιά. Ανήκε στη Ν.Δ. μέχρι που διαπίστωσε όπως ο ίδιος λέει ότι το κόμμα του αδιαφόρησε για τα πραγματικά ζητήματα των αγροτών. «Αμέσως μετά την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) κανένας από τους πολιτικούς δεν προετοίμασε τους αγρότες για τις αλλαγές με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα κάποιοι να εξακολουθούν να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι μέρες που τα χρήματα έρεαν άφθονα για τους παραγωγούς, δίνοντας συχνά την ψευδαίσθηση της ανάπτυξης έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και οι αγρότες καλούνται να ξεπεράσουν συσσωρευμένα προβλήματα και στρεβλώσεις, αλλάζοντας κατεύθυνση καλλιέργειας, διαδικασίες παραγωγής και ρυθμούς. Διέθεσα τη ζωή μου στους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτροφών. Κύρια προσπάθεια μου είναι να θυμίζω και να καταγγέλλω την απόγνωση των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας ειδικά μετά το τέλος της καλλιέργειας του καπνού και να ζητώ να εκσυγχρονιστεί η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή».
Πηγή: http://xiromeronews.blogspot.com/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΑΝ.ΣΥ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας σας καλεί στη Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009, 17:30 στα γραφεία της Πατησίων 5, 4ος Όροφος (Μέγαρο Τρικούπη) Ομόνοια, με θέματα:
Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
Δοικητικός απολογισμός-έκθεση πεπραγμένων.
Οικονομικός απολογισμός-έκθεση πεπραγμένων
Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
Κριτική-απόψειις επι των πεπραγμένων
Έγκριση-ψήφιση των πεπραγμένων από τη Γ.Σ.
Τοποθετήσεις-προτάσεις για τη λειτουργία και το μέλλον της ΠΑΝ.ΣΥ.
Τοποθετήσεις-προτάσεις για το ψήφισμα Γ.Σ. επί ζητημάτων Νομού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου χωρίας άλλη πρόσκληση στο ίδιο μέρος.
Για το κεντρικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΝΑΗΣ

Εκδήλωση Πάρτυ από νέους-ες του Αγραμπέλου, αύριο Παρασκευή στο Bar Boo στο Ψυρρή.

Οι νέοι-ες του Αγραμπέλου (Δ.Δ. δήμου Αστακού), διοργανώνουν ένα μοναδικό PARTY στο Bar Boo, Σαρρή 21, Ψυρρή, αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 και με ώρα προσέλευσης 23.00. Σε ένα πάρτυ για την νέα γενιά, για να γνωριστούμε και για να διασκεδάσουμε. Ελάτε για μια αξέχαστη βραδιά στο ομορφότερο νυχτερινό club στου Ψυρρή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6979324225.

Πρόσκληση για εκλογές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετινών Αθήνας, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009.

Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Αετινών Αθήνας καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ. επί της οδού Πατησίων 5, 4ος όροφος, Πλατεία Ομονοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Πραγματοποίηση εκλογών για την ανάδειξη: (α) νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Σας περιμένουμε όλους
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΡΙΒΙΟ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΡΙΒΙΟ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Σάββατο 6 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ. έως και ώρα 19:00 μ.μ.
Θα είναι ανοικτά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την ημέρα διεξαγωγής των Ευρωεκλογών
Κατά την ημέρα διεξαγωγής των Ευρωεκλογών (Κυριακή 7 Ιουνίου 2009), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας θα παραμείνουν ανοικτά από τις 07:00 το πρωί έως 19:00 το βράδυ, προκειμένου να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες κάθε πληροφορία σχετική με την διαδικασία της ψηφοφορίας. Επίσης το Σάββατο 06-06-2009 τα Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα είναι ανοιχτά από τις 08:00 το πρωί ως τις 20:00 το βράδυ.
Κ.Ε.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μεσολόγγι: Σπύρου Τρικούπη 23Τηλ.: 2631-55416, 55417 fax: 26310-51582
Αγρίνιο: Ηλία Ηλιού & Καζαντζή 10Τηλ.: 26410-39670-3 fax: 26410-41477
Έκδοση ταυτοτήτων από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές
Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις Ευρωεκλογές της 7-6-2009, τα Γραφεία Ταυτοτήτων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου και των περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων της, θα λειτουργούν, το μεν Σάββατο, παραμονή των εκλογών από την 08:00΄- 20:00΄ ώρα, την δε Κυριακή, ημέρα των εκλογών από 07:00΄- 19:00΄, για την υποδοχή δικαιολογητικών και έκδοση ταυτοτήτων.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Διονύση Σπ. Μπερερή «Η Εκπαίδευση στο Δήμο Οινιαδών Αιτωλοακαρνανίας (1892-2009)»Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Διονύση Σπ. Μπερερή «Η Εκπαίδευση στο Δήμο Οινιαδών Αιτωλοακαρνανίας (1892-2009)» που συνδιοργάνωσαν η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία και ο Δήμος Οινιαδών. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα Λόγου και τέχνης στη «Στοά του Βιβλίου» στην Αθήνα (Πεσματζόγλου 5 & Σταδίου) και χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση στην οποία παρευρέθηκαν άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης καθώς και γνωστές προσωπικότητες τόσο της Αθήνας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Οινιαδών Αντώνιος Αλετράς και στη συνέχεια σε ένα μεγάλο ακροατήριο μίλησαν για το βιβλίο, οι:
Γιώργος Σπανός, καθηγητής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Τριλιανός, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Διονύσης Σπ. Μπερερής με τον οποίο οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να προμηθευτούν υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Παναγιώτης Κοντός, Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας (ΑΙ.ΠΟ.Ε).
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: Ο π. Βουλευτής Παναγιώτης Δελημήτσος, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεοφανοπούλου-Κοντού Δήμητρα, οι Συγγραφείς Λαζαρόπουλος Πάνος, Κουβέλης Μπάμπης, Τσελεπής Μπάμπης, Πριόβολος Εθύμιος, Καρύτσας Γιάννης, Γιώργος Μπαρμπαρούσης, Άρης Μπιτσώρης, ο αντιστράτηγος ε.α. Νίκος Κολόμβας, ο δάσκαλος Πέτρος Μπερερής από το παιδαγωγικό ινστιτούτο, ο π. διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Δρακόπουλος Ηλίας από την Ομοσπονδία Ξηρομεριτών: ο Πρόεδρος Στεργίου Δημήτρης και ο Ταμίας Μηλιώνης Άγγελος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ. Αλεξανδρής Δημήτρης, από τον Σύλλογο Αγραμπέλου και τη Βελανιδιά: ο Πρόεδρος Τσέλιος Γιώργος και η Γραμματέας Νούσια Αλεξία, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κανδηλιωτών Μουρκούσης Βασίλειος, ο π. Πρόεδρος της ΟΠΣΥΞ γιατρός Χρήστος Κλαδευτήρας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αετού Χρήστος Ντέμος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μπαμπίνης Σπύρος Μπενέκος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πενταλόφου Μιχάλης Τζορβαντζής, κ.α. (photo art angelos)

Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο (13ο) της εφημερίδας «Αγραμπελιώτικα νέα»

Κυκλοφόρησε το 13ο φύλλο της τριμηνιαίας εφημερίδας «Αγραμπελιώτικα νέα», με πλούσια ύλη για τα προβλήματα στο χωριό τους, τις θέσεις και τη δράση του Συλλόγου. Στο 8 σέλιδο φύλλο, που διανέμεται σε συνδρομητές, οι αναγνώστες θα διαβάσουν αφιέρωμα για την εφημερίδα «Αποκάλυψη», για το Πάσχα στο χωριό, για τα παλιά καφενεία του χωριού, το μάθημα ζωής της Μαρίας Μπαμπάνη, τα νέα πειράγματα στα σχόλια καθώς και οι δραστηριότητες του Αγραμπελιώτικου Συλλόγου αλλά και του υπόλοιπων συλλόγων της περιοχής μας.
Ανάμεσα στα θέματα που διαβάσαμε είναι εκείνο που αναφέρεται στον αποκλεισμό του χωριού τους από τη Συγκοινωνία. Και δεν μπορούμε να μη σταθούμε στο παράπονό τους που πρέπει να το ακούσει ο δήμος Αστακού και η νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας: «Όλοι οι κάτοικοι του Αγραμπέλου που ταλαιπωρούνται καθημερινά αποκλεισμένοι χωρίς συγκοινωνία του ΚΤΕΛ ρωτάνε: Μέχρι πότε θα είμαστε αποκομμένοι από την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία;» και καταλήγουν: «Ο Σύλλογος Αγραμπελιωτών καλεί κάθε αρμόδιο να αναλάβει τις ευθύνες του για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, ζητώντας για άλλη μια φορά, άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και τη σύντομη δρομολόγηση λεωφορείου του ΚΤΕΛ από το Αγράμπελο προς την έδρα του Δήμου, τον Αστακό».
Όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές και να παίρνουν την εφημερίδα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Γιώργο Τσέλιο, τηλ: 210-9568322, 6973/661013.
Επίσης πολλά κείμενα μπορείτε να τα διαβάσετε και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: http://agrampelonews.blogspot.com/

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Το Ξηρόμερο», φύλλο 102, που εκδίδει η Ομοσπονδία Ξηρομεριτών (Ο.Π.ΣΥ.Ξ).

Κυκλοφόρησε το 102 φύλλο της εφημερίδας «Το Ξηρόμερο», της τριμηναίας έκδοσης της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ), με 12 σελίδες και με νέα καταπληκτική ύλη. Η εφημερίδα «Το Ξηρόμερο», είναι μαζί σχεδόν με τα «Χρυσοβιτσάνικα Νέα», η μακροβιότερη εφημερίδα της Ξηρομερίτικης διασποράς και σε όλες αυτές τις δεκαετίες διαφωτίζει, διαπαιδαγωγεί και προάγει μέσα από τις στήλες της το πολιτισμό και τη παράδοση. Στην πρώτη σελίδα φιλοξενείται άρθρο της Ομοσπονδίας με αφορμή τη ματαίωση της εγκατάστασης λιθάνθρακα στον Αστακό και αφιέρωμα στη συμπλήρωση 100 φύλλων της εφημερίδας. Εξαιρετικό το άρθρο του Χρήστου Κλαδευτήρα: «Πολιτική εξουσία και Δημοσιογραφία» και πολύ ενδιαφέρον το πεζογράφημα της Μαρίας Μπαμπάνη: «Ένα σακούλι γεμάτο βελανιδιά». Ανάμεσα στα θέματα που διαβάσαμε ξεχωρίζουν οι δραστηριότητες των πολιτιστικών Συλλόγων, οι Βιβλιοπαρουσιάσεις, το οδοιπορικό στα Φράγμα Αχυρών, η ημερίδα κατά του λιθάνθρακα, η ποιητική βραδιά του Άρη Μπιτσώρη, κ.α.
Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 4.000 αντίτυπα και όπως είναι λογικό, η προσπάθεια αυτή απαιτεί χρόνο και μεγάλο κόστος και κάθε οικονομική στήριξη αποτελεί μεγάλη βοήθεια για την Ομοσπονδία, ώστε να μπορεί να διατηρεί και να εξελίσσει τη πολιτιστική της δράση. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να στείλουν τη συνδρομή τους: Εφημερίδα «Το Ξηρόμερο» Πατησίων 5, 4ος όροφος, 10431 Αθήνα ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 210-5232676, η και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο: opsyx@yahoo.gr
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 φύλλων από την έκδοση της, συγχαίρουμε όλους τους συντελεστές της εφημερίδας για την σημαντική δουλειά που επιτελούν και όλοι πρέπει να την ενισχύσουμε να συνεχίσει να είναι υπεύθυνη, σοβαρή και έγκυρη φωνή του τόπου μας.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού «Αρχαία Μητρόπολις», (τεύχος 7), από το Σύλλογο Ρίγανης Αιτ/νίας.

Κυκλοφόρησε το νέο ανανεωμένο τριμηνιαίο τεύχος του περιοδικού, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίγανης, η «Αρχαία Μητρόπολις», με νέα εμφάνιση και σελιδοποίηση και με σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα τοπικά, του νομού μας, επίκαιρα άρθρα και είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας των μελών και των φίλων του Συλλόγου Ρίγανης. Μέσα στις σελίδες του διαβάζει κανείς καλά και ενδιαφέροντα νέα, όπως ανθρώπινα δικαιώματα του Ν. Γεραντώνη, ο τύπος και τα πρότυπα του Π. Μπουκάλα, κραυγή αγωνίας του Π. Γραμμένου, Μίμης Παπαϊωάννου της Άννας Καπελάρη, οι καλύτεροι Αιτωλοακαρνάνες του Πολ Γραμμένου, παραπολιτικά, καρφώματα, κ.α. Αν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές και θέλετε να πάρετε και κάποια μεμονωμένα τεύχη, στείλετε την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση: Αρχαία Μητρόπολις, Αναβρυτής 7, 1143 Πατήσια, Αθήνα ή στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση: rigani@yahoo. gr. Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον υπεύθυνο έκδοσης Νίκο Γεραντώνη 6977-207378 και στους υπεύθυνους ύλης: Πόλ Γραμμένο και Πέτρο Γραμμένο 6977-972730. Να ευχηθούμε το περιοδικό «Αρχαία Μητρόπολις» να είναι πάντα όμορφο και καλοτάξιδο…